Pixia 6.0.3d

Pixia 6.0.3d

Isao Maruoka – Freeware –
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating
Pixia là một phần mềm miễn phí ảnh bitmap đồ họa biên tập chương trình cho Windows, tạo bởi Isao Maruoka. Pixia là một phần mềm miễn phí ảnh bitmap đồ họa biên tập chương trình cho Windows, tạo bởi Isao Maruoka. Nó được thiết kế cho cộng đồng anime/manga nhưng cũng đã được sử dụng trong các chi nhánh khác của nghệ thuật. Bên cạnh đó Nhật bản giao diện chính, nó cũng có sẵn trong tiếng Anh, Pháp, ý, tiếng Tây Ban Nha, Hungary, đơn giản hóa Trung Quốc, Trung Quốc truyền thống, Ba Lan, Hàn Quốc và Đức. Chương trình hỗ trợ nhiều lớp, minh bạch hiệu ứng, định dạng tập tin tiêu chuẩn và một số RGB định dạng tập tin bao gồm. PSD.

Tổng quan

Pixia là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Isao Maruoka.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Pixia là 6.0.4q, phát hành vào ngày 17/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Pixia đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Pixia đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Pixia!

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có Pixia cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại